Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Thanh Hải
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Thanh Hải

Xã Thanh Hải
ntn-ninhhai-mgthanhhai@edu.viettel.vn